Omnummering van 06 naar 097 nummer

Omnummering 06 naar 097 nummer

Aansluitingen met een 06-nummer krijgen een 097-nummer

De overheid heeft bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten waarbij het nummer normaliter niet of automatisch wordt opgeroepen. Om een tekort aan 06-nummers in de toekomst te voorkomen worden deze nummers daarom voor 31 december 2017 omgezet naar een 12-cijferig 097-nummer.

 

Meestgestelde vragen

En antwoorden

Waarom de nummerwissel?

In juni 2014 heeft de overheid bepaald dat 06-nummers niet meer gebruikt mogen worden voor elektronische communicatiediensten waarbij het telefoonnummer normaliter niet wordt opgeroepen. Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er in de toekomst een tekort aan 06-nummers ontstaat. Wilt u meer weten over het nummerbeleid van de ACM? Kijk dan hier. (> link naar https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/telefoonnummers/telefoonnummers-gebruiken/06–en-097-nummers-voor-spraak-en-data )

We zijn verplicht alle M2M-aansluitingen om te zetten. Onder M2M wordt verstaan: alle elektronische communicatiediensten waarbij het nummer normaliter niet of automatisch wordt opgeroepen. Dit betreft de volgende toepassingen:

Machine to Machine (M2M)
Zelfstandig werkende apparaten die automatisch met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld: slimme energiemeters, navigatiesystemen, dongels voor mobiel internet op laptops, e-readers en bloeddrukmeters.

Machine to Human (M2H)
Zelfstandig werkende apparaten. Bijvoorbeeld: beveiligings- of alarmsystemen die het beveiligingsbedrijf bellen, auto’s die na een aanrijding het alarmnummer bellen.

Human to Machine (H2M)
Zelfstandig werkende apparaten die iemand op afstand instelt. Bijvoorbeeld: beveiligingscamera’s en thermostaten.

Human to Human (H2H)
Verbindingen waarbij mensen met 1 druk op de knop een geprogrammeerd nummer kiezen om met anderen te communiceren. Bijvoorbeeld: telefoons in liften voor automatische verbinding met een hulpdienst, tablets die alleen sms’jes, apps en e-mails versturen

U mag geen nummers gebruiken in strijd met het nummerplan. Dat betekent dat het niet is toegestaan om een 06-nummer voor een M2M-toepassing te gebruiken.

We adviseren u bij het aangaan van een contract over het juiste gebruik van 06- en 097-nummers. Ook staat in onze voorwaarden dat het niet is toegestaan om telefoonnummers te gebruiken in strijd met het nummerplan. Als we weten dat een 06-aansluiting toch voor een M2M-toepassing wordt gebruikt, nemen we maatregelen om het gebruik te beëindigen. Dat kunnen we doen door het 06-nummer om te zetten naar een 097-nummer of door de aansluiting te beëindigen.

In de Algemene voorwaarden voor diensten Yes Telecom Netherlands B.V.

21.3. Contractant staat er bij de toepassing van lid 2 voor in dat zowel hij als de eindgebruiker de onderstaande voorschriften in acht neemt:

 1. Contractant zal geen (computer)virussen verspreiden of toegangsprivileges misbruiken;
 2. Contractant zal geen beveiligingen doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan een mobiel netwerk zijn gekoppeld, doen stagneren noch enige poging daartoe doen;
 3. Contractant zal geen gegevens van een derde zonder diens toestemming veranderen of onbruikbaar maken, noch gegevens aan gegevens van een derde toevoegen zonder toestemming van deze derde;
 4. Contractant zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare inhoud openbaar maken;
 5. Contractant zal zich niet (misleidend) uitgeven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht van een derde zonder diens toestemming;
 6. Contractant staat in voor het gebruik van een content dienst in of vanuit andere landen in overeenstemming met de aldaar toepasselijke wet- en regelgeving;
 7. Indien en voor zover kenbaar is gemaakt dat het niet is toegestaan een content dienst, of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie, door te zenden naar derden of anderszins te verspreiden, zal contractant zich hiervan onthouden;
 8. Contractant zal eventuele aanvullingen op deze voorschriften, zoals door leverancier van de mobiele Netwerken naleven en regelmatig raadplegen;

Voor bestaande 10-cijferige nummers is het nummerformaat +316xxxxxxxx.Voor nieuwe 12-cijferige nummers wordt dit +3197xxxxxxxxx.

 • Nieuwe M2M en Mobiel Data Only aansluitingen krijgen een 097-nummer.
 • Bestaande M2M en Mobiel Data Only aansluitingen worden voor eind 2017 omgezet naar een 097-nummer.
 • Nieuw aangevraagde M2M en Mobiel Data Only aansluitingen hebben 12 cijfers.

De overgang naar 12-cijferige nummers geldt voor alle M2M en Mobiel Data Only abonnementen.

Wij proberen u zo volledig mogelijk te informeren over het omzetten naar een 097-nummer.

U hebt van Yes Telecom een brief en een email ontvangen met een overzicht daarbij met welke 06-nummers omgenummerd gaan worden naar een 097-nummers.

Het omzetten moet vanuit de ACM. Met de omnummering wordt er voor gezorgd dat we ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers beschikbaar hebben voor uw spraakaansluitingen.

Wat verandert er voor u?

U hoeft uw huidige simkaart(en) niet te vervangen. De wijziging heeft geen gevolgen voor het functioneren van tablets, laptops of dongels met een Data-Only abonnement. De APN’s en de toewijziging van IP adressen blijven ongewijzigd.

Bijna alle type simkaarten zijn geschikt voor de omnummering naar een 12-cijferig nummer. Alle geschikte kaarten zetten we zonder SIM-kaart vervanging om naar een 097-nummer.

Producten die u bij ons koopt werken allemaal probleemloos met de nieuwe 12-cijferige 097-nummers.

Bij het omnummeren blijft een simkaart verbonden met het mobiele netwerk, zonder dienstonderbreking. Hebt u speciale apparatuur in gebruik die toch de verbinding verbruikt? Dan kunt u het apparaat uit- en aan zetten. De onderbrekingsduur is dan afhankelijk van de power cycle time (herstarttijd) van het apparaat.

U hoeft zelf niets te doen. Uw contract wijzigt niet en wordt ook niet aangepast.

Wat moet u mogelijk nog zelf doen?

Mogelijk dient u het apparaat eenmalig uit en aan te zetten om opnieuw contact te maken met het netwerk. Indien u gebruik maakt van een Data-Only of M2M abonnement, dat actief is in een alarmsysteem, modem of trackingsysteem, dan kan het zijn dat het 06-nummer in de administratie en configuratie gewijzigd moet worden in het 097-nummer.

Bij een overgang naar een 097-nummer is er voor Private APN’s geen impact of onderbreking. Als de Private APN Caller-ID in de authenticatie gebruikt, moet u dit op uw radius-server aanpassen naar het nieuwe 097-nummer. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van uw radius-server.

Als u de diensten SMS, Voice of Circuit Switched Data (CSD) gebruikt om met uw hardware te communiceren, moet u het nummer aanpassen in uw apparatuur. Het nummer waarmee u communiceert, verandert namelijk van een 06-nummer naar een 097-nummer. Raadpleeg de beheerder of leverancier van deze apparatuur hierover.

Als u bij een Private APN de authenticatie van de eindapparatuur (bijv. in een Radius Server) via het 06-nummer laat lopen. U moet dan de configuratie wijzigen naar het nieuwe 097-nummer. Hoe u deze configuratie wijzigt, hangt af van de apparatuur die u gebruikt. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van de authenticatieserver.

In bijna alle gevallen herstelt de aansluiting na de omzetting zichzelf weer. In sommige gevallen moet u zelf het modem/mobiele apparaat uit- en aan te zetten. Hebt u daarna nog steeds geen werkende verbinding? Neem dan contact met ons op.

Yes Telecom heeft de apparatuur getest die wij zelf leveren en vastgesteld dat op deze apparaten geen extra handelingen nodig zijn door de gebruiker. U hoeft de simkaart niet te vervangen voor de omzetting en daarom in principe niet bij het apparaat te komen om een handeling uit te voeren. Ook blijft de verbinding met het netwerk tijdens de omzetting in stand.

 

Wij weten echter niet in welk apparaat u een aansluiting gebruikt en of dit een door ons geleverd apparaat is. We kunnen daarom niet in alle gevallen garanderen dat apparatuur verbonden blijft tijdens de omzetting. In sommige gevallen kan het zijn dat u toch handmatig het apparaat moet herstarten. Neem contact op met de beheerder of leverancier van dit apparaat om na te gaan hoe u dit doet.

Sommige apparaten worden via software beheerd. U kunt bij de beheerder of leverancier nagaan of u in de beheersoftware een wijziging moet aanbrengen.

Yes Telecom biedt u data-abonnementen voor elk device

Zakelijke internetbundel

Ideaal voor als u en uw medewerkers graag mobiel willen werken.

Multi Sim icoon

Yes MultiSim

Een tweede simkaart om gebruik te maken van data op bijvoorbeeld de tablet of laptop.

Machine to Machine

Met behulp van een simkaart staan uw machines via het internet met elkaar in verbinding.